søndag 30. desember 2012

Støttemur

HeiHei!
Etter å ha lest forrige innlegg såg jeg at det var sent på kveld da jeg skrev innlegg. Lese korrektur burde være et tips. Vil presisere at det selvfølgelig var Nordbohus sine arkitekter som finn våre AutoCad tegninger og utarbeidet endelige tegninger.

Jeg nevnte at en del av utfordringen vi har hatt, var angående en støttemur vi planlegger å ha i forkant av tomten. Dette for å få utnyttet hagen som blir i forkant av huset. Vi hadde i utgangspunktet tenkt å sette opp natursteinmur, men har kommet til det at dette er en mur vi aldri selv skal se noe særlig til, velger vi å sette opp Recon-mur. Dette er da en vesentlig rimeligere mur enn naturstein. De har nettopp kommet med en ny type. Vi har brukt den "gamle" typen der vi bor nå. For så vidt en helt ok mur, men da vi såg den nye muren til Recon, tvilte vi ikke på å velge den. I vårt distrikt er det Breivik Kalkverk som produserer denne muren. Ut i fra det de sier så er vi de andre i distriktet og mulig i landet som skal ha denne nye muren. Vi har da vært å sett på de første som satt opp denne muren, og jeg legger ved bilde vi har tatt av den muren. Estetisk er muren helt ok, men synes det er greit vi har valgt natursteinmur de andre plassene vi skal sette opp mur. En slik stein veier 600 kg og vi trenger mellom seks og syv lastebillass med denne steinen. Vår mur blir ca 160 cm høy. Vi skal ha fire høyder som vil vise, men totalt fem høyder. For å være enda sikrere på stabiliteten på muren valgte vi å plassere muren dypere i terrenget og grave ned den nederste steinen for å redusere høyden på muren. Derfor måtte vi ha den femte steinen i høyden. Vil tro vi har den best dokumenterte støttemuren i Ulsteinvik når det gjelder stabilitet og krefter som muren påfører.

Støttemuren i forkant av tomten er noe av det første graverne skal gjøre over nyttår.

Ha en fin dag!

-Trine

fredag 28. desember 2012

Den som venter på noe godt.........

Onsdag før jul fikk vi melding om at igangsettelsesløyve var godkjent. Vi feiret met champagne! Prosessen med å få godkjent det planlagte prosjektet har vært lang. Vi sendte inn søknad om rammeløyve 19 juni 2012. Hadde noen sagt til meg at vi ikke fikk godkjenning før til jul, hadde jeg blitt meget frustrert. Frustrert har jeg vært flere ganger i løpet av høsten. 

Vi bestemte oss allerede i januar-februar i år at vi ville starte byggingne av drømmehuset.
Fredag før påske var vi i første møte med Enerbygg i Ørsta. De leverer Nordbohus. Det var nemlig Nordbohus som hadde det "ferdighuset" vi ønsket. Vi har i flere år sagt at vi ville tegnet et selv. Etter mange timers studering etter inspirasjon likte vi svært godt hustypen Karat fra Nordbohus. Vell og merke så var det fasade og eksteriør vi likte. Planløsningen var ikke etter vår smak og vi såg heller ikke løsningen som funksjonibel. Jeg satt meg ned med millimeterpapir og skisset opp vegger på yttermål (fant målene på en blogg). Så var det bare å starte med å tegne vår optimale planløsning. Dette var enklere sagt enn gjort. Utallige tegninger og forsøk ble gjort før vi fikk en løsning vi likte. Noen kompromiss har vi tatt, men alt i alt er vi svært fornøyd. Noen småjusteringer på fasade ble også gjort. Vi kortet huset med ca 40 cm i bredden og tegnet huset noe dypere og "karnappet" ble trukket lenger ut. Siden vi allerede bor i gaten vi skal bygge i, kjenner vi tomten svært godt og kjenner også til tomtens svakhet. Sommerdager kan det være en tendens til en svak trekk gjennom Hareidsdalen. Vi ville derfor nytte oss av frembygget/karnappet til å få lê av vinden. Vi skal i tillegg ha glassrekkverk på terrassen. Litt flere vinduer er også lagt til.

Når skissen var klar, tegnet Stig opp huset i AutoCad. Dette ble levert til Nordbohus sine tegninger, som utarbeidet byggetegninger. I juni var altså prosjektet klar til å søke om rammeløyve.

Over 6 mnd etter er altså prosjektet godkjent. Problemet var ett par merknader fra naboer. Det Ene mente vi hadde plassert boligen for høyt i terrenget. Den ene var bekymringer for en støttemur vi skal ha i forkant av tomten. Etter jordprøve/sikteprøve og geotekniske beregninger fikk vi det akkurat slik vi ville. Det har tatt noe energi og frustrasjonen har til tider vært stor, men den som venter på noe godt.....

Torsdag før jul kl 11:00 fikk vi graveløyve. Kl 12:00 kom gravemaskinen og begynte så smått med graving. Det blir full aktivitet over nyttår. Så nå håper vi på en mild vinter!

Dette var en liten introduksjon. Så blir det spennende fremover!

Her er noen bilder fra tomten. Tatt den dagen graveløyve var i boks.

Her er tomten før graving. Huset blir sør-vest vendt.

Gravemaskin ankommer.

 Graving er i gang!

Related Posts with Thumbnails